Serdecznie do uczestniczenia w kolejnej modlitwie za nasze miasto:

Potrzebujemy się modlić.
Pilna to potrzeba.
Aby Duch Pokoju nawiedził tę ziemię i odnowił serca.

Modlimy się za Was i za nas.

Modlimy się, aby miasto Wrocław stawało się coraz bardziej podobne do tego, jakim je chciał Bóg, a jego mieszkańcy, coraz bardziej podobni do Tego, Który ich stworzył.

Modlimy się, bo takie jest pragnienie Boga:
„Zachęcam…aby zanoszono modlitwy, błagania, prośby i dziękczynienia za wszystkich ludzi (…)
Jest to dobre i miłe w oczach Boga, naszego Zbawiciela,
który pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni
i doszli do poznania prawdy”
1 Tm 2, 1.4

Przyjdź, jeśli także masz potrzebę i pragnienie modlitwy.
Jest taki jeden czwartek miesiąca, dokładnie trzeci czwartek, kiedy spotkasz nas po 20:30 na wrocławskim Rynku, nieopodal Pręgierza.

Zapraszamy

Więcej na stronie Katolicy ulicy: https://www.facebook.com/KatolicyUlicy/

Strona wydarzenia: https://www.facebook.com/events/2203440983264208

Istnieje możliwość zabrania się jednym autem i wspólnego powrotu. Chętnych prosimy o kontakt z Rafałem Dziedzic 🙂