Pan zaś zwrócił się ku niemu i rzekł do niego: «Idź z tą siłą, jaką posiadasz, i wybaw Izraela z ręki Madianitów. Czyż nie Ja ciebie posyłam?» «Wybacz, Panie mój! – odpowiedział Mu – jakże wybawię Izraela? Ród mój jest najbiedniejszy w pokoleniu Manassesa, a ja jestem ostatni w domu mego ojca». Pan mu odpowiedział: «Ponieważ Ja będę z tobą, pobijesz Madianitów jak jednego męża».

[Sdz 6.14-16]

Liderką świecką naszej wspólnoty jest Ewa Zielińska  (tel. 600 293 510, piewa@op.pl)

W dniu 07.10.2020 w pierwszych wyborach wspólnoty wybrana została Ewa Zielińska na trzyletnią kadencję (10.2020 – 10.2023).

We wspólnocie Odnowy w Duchu Święty jestem od 1994 roku, czyli około 26 lat. Przez dwa lata byłam liderem wspólnoty Amen, ale musiałam zrezygnować z powodu zagrożonej ciąży. Od kilku lat Bóg wzbudza we mnie pragnienie niesienia Go innym. Pragnienie to coraz mocniej przynaglało mnie do rozwoju i głębszej modlitwy. W czerwcu zeszłego roku postanowiłam zapisać się do dwuletniej szkoły nowej ewangelizacji pod patronem biskupa Rysia. Bardzo zdziwiłam się, że w tej szkole oprócz tego, że poszerzam swoją wiedzę na temat różnych form ewangelizacji, mam również zajęcia o tym jak budować ,,Kościół świadomych celów”. Bardzo się cieszę, że mogę tam uczyć się jak powinna wyglądać zdrowa i pełna Boga wspólnota. Mam nadzieję, że Pan Bóg pragnie bym tą wiedzę wykorzystała w naszej wspólnocie.

Jezus usiadł, przywołał Dwunastu i powiedział im: „Jeśli ktoś chce być pierwszy, niech będzie ostatni ze wszystkich i sługą wszystkich”.

Mk 9,35

ks. Wojciech Szablowski

ks. Wojciech Szablowski

Naszym opiekunem ze strony parafii jest ks. Wojciech Szablowski

Ks. Wojciech dba o naszą formację, służy nam modlitwą, wsparciem oraz przewodnictwem duchowym. Aktywnie uczestniczy w naszych spotkaniach. Dzięki jego obecności i wielu nauczanim wspólnota wzrasta w nauce Kościoła Katolickiego.

Wkład ks. Wojciecha w rozwój naszej wspólnoty jest trudny do przecenienia 🙂