Plan spotkań wspólnoty Syjon w lutym 2021:

  • 03 lutego (środa) godz. 19.00 – Uwielbienie
  • 10 lutego (środa) godz. 19.00 – Uwielbienie
  • 17 lutego (środa) godz. 19.00 – nie ma spotkania
  • 24 lutego (środa) godz. 19.00 – Wspólnotowa msza św. a po niej adoracja Najświętszego Sakramentu

Spotkania będą odbywać się w kościele po wieczornej Mszy Św. Bedą one również transmitowane na stronie Facebookowej Syjonu.