Kolejne nowe osoby na spotkaniach! Serce się raduje na widok tak wielu, którzy przychodzą do nas na wspólne uwielbienie, wdzięczni jesteśmy Panu Bogu szczególnie za tych, którzy pojawiają się kolejny raz, dołączają do małych grup, zgłaszają się do istniejących diakonii, ubogacają nas swoimi świadectwami.

W lutym pochylamy się nad tematem modlitwy, do czego wprowadziła nas swoim nauczaniem – świadectwem Dorotka Chmielowska (możecie posłuchać tutaj: Nauczania). Temat „morze” ciężko jest omówić w kilkunastu minutach, ale – choć często o tym słyszymy – to trzeba do niego wracać choćby w jakimś małym aspekcie bo przecież to, jak wygląda nasza wspólnotowa modlitwa środowa, jest wypadkową naszych osobistych codziennych spotkań z Bogiem. Inaczej się nie da!

Dziś msza święta z adoracją Najświętszego Sakramentu, którą poprowadzi z diakonią uwielbienia grupa Piotra. ZAPRASZAMY! Za tydzień spotkania nie będzie – spotykamy się w kościele, by posypując głowy popiołem w pokucie rozpocząć Wielki Post.