Pierwsze seminarium

Pierwsze seminarium

Od czegoś trzeba zacząć… My zaczęliśmy od Seminarium Odnowy Wiary.
1.10.2014 roku o godzinie 18.00 w parafii p.w. św. Michała Archanioła na Muchoborze Wielkim, przy ul. Stanisławowskiej 87 we Wrocławiu, odbyło się pierwsze z cyklu ośmiu spotkań seminaryjnych, które poprowadził ks. prof. Mariusz Rosik. Hasłem seminarium wybrano fragment z Apokalipsy św. Jana: „Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia” Ap. 21,6

Do rzadkości należy, by seminarium Odnowy odbywało się w parafii, w której nie ma wspólnoty Odnowy Charyzmatycznej. To nasze mogło się odbyć dzięki posłudze Piotra Rotte i innych członków wspólnoty Lew Judy z Popowic, którzy odpowiedzieli na zaproszenie kilku osób (zjednoczonych pragnieniem powołania do życia w parafii wspólnoty charyzmatycznej)  i poprowadzili seminarium od strony modlitewnej. Nie wiemy ile dokładnie osób uczestniczyło w tym seminarium, ciężko zliczyć, ale trudno było wejść do kościoła… Zakończyło się ono 5.11.2014 modlitwą o wylanie darów Ducha Świętego. To był taki lokalny cud…, który potem przerodził się w kolejny i kolejny… i tak, przecierając oczy ze zdumienia, trwamy do dziś