W 2018 roku wyszliśmy do parafian już nie tylko z kontynuacją comiesięcznej adoracji, ale też z wielkopiątkową Drogą Krzyżową i Kolejnym Seminarium Odnowy Wiary. Było do poważne przedsięwzięcie – tym razem zgodził się je poprowadzić ks. Marek Mekwiński. Od 10 października do 28 listopada odbywały się środowe spotkania w kościele parafialnym, zakończone oczywiście modlitwą o wylanie darów Ducha Świętego. W małych grupach uczestniczyło ponad 40 osób. A finałem była agapa, która zastąpiła coroczne spotkanie wigilijne.