Jako wspólnota zaangażowaliśmy się w zbieranie podpisów pod ustawą „Stop Pedofilii” w niedzielę 30.06.2019 po każdej mszy świętej. Więcej na temat tej inicjatywy możesz dowiedzieć się tutaj: https://stoppedofilii.pl. Projekt ustawy pod którą zbieramy podpisy znajduje się tutaj: https://stoppedofilii.pl/wp-content/uploads/2019/02/oiu-2019_projekt-ustawy.pdf. Wytyczne WHO, które m.in zakładają edukację seksualną 4-latków znajdują się tutaj: https://stoppedofilii.pl/wp-content/uploads/2014/03/WHO_BZgA_Standardy_edukacji_seksualnej.pdf. Osoby chętne do pomocy w zbieraniu podpisów mogą dopisywać się w pliku: https://docs.google.com/spreadsheets/d/16rkaV04eBQZzLVICGgpJepdVNcQ_Kik_q1mmiCPz63w/edit?usp=sharing  (optymalnie 2 zespoły po dwie osoby na każdej mszy świętej). Podczas zbierania podpisów dobrze jest mieć zarówno projekt ustawy jak i wytyczne WHO dla osób, które chciałyby poznać szczegóły naszej inicjatywy.