W Nowy Rok, dzięki jesiennemu Seminarium Odnowy Wiary, weszliśmy w poszerzonym gronie. Nowa lista członków wspólnoty zawiera już 39 nazwisk, a ciągle przybywa nam uczestników spotkań, którzy dowiadują się o naszym istnieniu z ogłoszeń parafialnych, od znajomych, ale i chyba ks. Wojtek zrobił nam dobrą reklamę w trakcie wizyty duszpasterskiejJ. Każdy może bez żadnych zobowiązań przyjść i zobaczyć, jak wyglądają nasze spotkania, ale oczywiście liczymy, że wielu z Was zechce zostać z nami na dłużej!

2 stycznia podzieliliśmy się opłatkiem i w końcu spokojnie zasiedliśmy na chwilę przy stole, by tradycja naszych spotkań wigilijnych nie została przerwana. Dołączyło do nas tak wiele nowych osób, że każdy moment indywidualnej rozmowy jest bezcenny. W końcu mamy tworzyć wspólnotę!

Styczeń przyniósł nam też wiele przemyśleń odnośnie form i sposobów wyrażania naszej wiary, naszego kontaktu z Bogiem… Było o sakramentach, postach, adoracji…, a to wszystko dzięki świadectwu Rafała, który w ramach styczniowego nauczania opowiedział o swoim przeżywaniu łączności z Najwyższym (nauczanie pod tytułem: „Kim jestem?”). Kto nie był może odsłuchać tutaj: Nauczania