Pytania na małą grupę (dotyczące nauczania Sylwii Kowalkowskiej o przebaczeniu – nauczanie to dostępne jest na stronie Nauczania):

1. Czy potrafię przyznać się do wyrządzonej krzywdy. Czy potrafię  przepraszać?
2. Czy umiem przebaczać sobie?
3. Czy widzę w swoim życiu sytuacje trudne, z których Bóg wyprowadził dobro?