Plan spotkań wspólnoty Syjon w czerwcu 2024:

  • 05 czerwca (środa) godz. 19.00 – Uwielbienie + nauczanie ks. Tomasza o mocy uwielbienia
  • 12 czerwca (środa) godz. 19.00 – Małe grupy na których będziemy rozważali kolejne rozdziały Ewangelii wg św. Łukasza
  • 19 czerwca (środa) godz. 19.00 – Uwielbienie + nauczanie Ryśka o proroctwie
  • 26 czerwca (środa) godz. 19.00 – Uwielbienie + modlitwa Słowem

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na cotygodniowe spotkania, które odbywają się górnej dużej salce na plebanii.