Ja jestem dobrym pasterzem.
Dobry pasterz poświęca swoje życie za owce.

[J 1,10,11]

Sylwia Kowalkowska-Przegoń

Sylwia Kowalkowska-Przegoń

Liderką świecką naszej wspólnoty jest Sylwia Kowalkowska-Przegoń.

W trakcie 2014r. wigilii Sylwia Kowalkowska, która od początku wykazywała duże poczucie odpowiedzialności za powstającą grupę, zebrała kilka osób i zaprosiła do siebie do domu na spotkanie organizacyjne, które miało dać podwaliny do naszego dalszego funkcjonowania. Miało ono miejsce 29 bądź 30 grudnia 2014 r. – dziś już nikt nie pamięta, ważne, że to tu, w kilka osób, stworzyliśmy formalne ramy funkcjonowania wspólnoty – na czele grupy liderów stanęła właśnie Sylwia Kowalkowska-Przegoń, a pierwsze spotkanie, które ta grupa poprowadziła samodzielnie, miało miejsce 7.01.2015.

Jezus usiadł, przywołał Dwunastu i powiedział im: „Jeśli ktoś chce być pierwszy, niech będzie ostatni ze wszystkich i sługą wszystkich”.

Mk 9,35

ks. Wojciech Szablowski

ks. Wojciech Szablowski

Naszym opiekunem ze strony parafii jest ks. Wojciech Szablowski

Ks. Wojciech dba o naszą formację, służy nam modlitwą, wsparciem oraz przewodnictwem duchowym. Aktywnie uczestniczy w naszych spotkaniach. Dzięki jego obecności i wielu nauczanim wspólnota wzrasta w nauce Kościoła Katolickiego.

Wkład ks. Wojciecha w rozwój naszej wspólnoty jest trudny do przecenienia 🙂

Przyjdź na nasze najbliższe spotkanie